Hjälp till lab

Här har du en mall för arbete med undersökningar och laborationer, försök svara på alla frågor som ställts:

Mall för laborationsrapport

Om du ska planera en egen undersökning har du lite hjälp att tänka utifrån här:

Checklista för experiment och undersökningar

Ofta kan en tabell eller till och med ett diagram vara bra för att visa på resultatet. Här hittar du en guide till hur du skapar ett tydligt diagram i excel.(ljudet är jättedåligt i filmen - jag vet) - klicka här för att se filmen på youtube.Ibland kan det kanske kännas bättre att rapportera på ett annorlunda sätt, känn dig fri att prova göra en plansch eller film t.ex.! Den sista poängen att göra när det gäller laborationer och undersökningar är att ni oftast får göra detta i grupp, använd er av det! Det kan ofta vara svårt att hinna se allting och goda idéer trivs när de får spridas och blandas med andras idéer!

--------------------

Laborationer och undersökningar är mycket viktiga inom naturvetenskapen. Varför? Det finns flera anledningar, de här anser jag vara de viktigaste utan att rangordna:

1. Av nyfikenhet, det är kul att se vad som händer om jag exempelvis häller svavelsyra i en bägare fylld med socker.
2. För att vi vill få ett svar på ett problem, t.ex. om jag har en ficklampa som inte fungerar kan jag testa att byta ut lampan och/eller batteriet. Jag försöker få ett svar på problemet genom att undersöka det systematiskt.
3. Träna sig på en metod. Genom att göra många undersökningar där jag mäter pH blir jag säkrare på att utföra undersökningar där jag undersöker pH.
4. Jämföra teori (något tänkt eller skrivet t.ex.) och praktik (något som faktiskt sker): i biologiboken står det att ett frö behöver vatten för att växa, jag kan enkelt undersöka om teorin stämmer i verkligheten.
5. För att vi får en träning i att vara analytiska, alltså reda ut problem, och noggranna, genom att vi dokumenterar det vi gör.
6. Utveckla sociala och kommunikativa förmågor, det gör vi när vi arbetar tillsammans i en undersökning och tillsammans försöker förstå vad som sker och varför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar