tisdag 28 april 2015

Läxa år 7 till onsdag

Först ska du skapa ett konto på sli.se enligt instruktioner på lektion.

När du loggat in ska du söka efter filmen ”Ekosystemets dynamik - Det handlar om ekologi”
Se hela filmen och svara på frågorna:
1.       Nämn två abiotiska faktorer som alla ekosystem är beroende av.
2.       Nämn en abiotisk faktor som något ekosystem (men inte alla) är beroende av och ge exempel på något ekosystem som är beroende av denna abiotiska faktor.
3.       Förklara vad ordet ”art” betyder (inom ekologi).
4.       Förklara ordet ”population” (inom ekologi)
5.       Förklara ordet ”samhälle” (inom ekologi)
6.       Förklara hur ”population” och ”samhälle” hänger ihop.
7.       Vad är det för skillnad på ”livssamhälle” och ”ekosystem”?
8.       Är det rätt att säga att växter själva producerar sin energi? Motivera!

9.       Vad betyder ”biologisk mångfald”?

Detta skall vara gjort till morgondagens (onsdag) lektion!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar