onsdag 23 september 2015

Årskurs 8: Dagens diskussion om uppgift 3

Neutral lösning (s. 65): I luften finns det bland annat koldioxid. BTB blir gulgrönt i regnvatten men om regnvattnet får stå någon dag blir BTB gult - varför då?
Koldioxid löser sig i vattnet, då blir vattnet surare 

pH-papper och –lösning (s. 65): Vad tror du H i pH står för?
H står för väte (är den kemiska beteckningen för väte) 

 Syror är vanliga (s. 66): Syror är vanliga i vår mat. Spelar det någon roll vilken sorts syra det är?
Syror kan vara olika starka, dvs de kan fräta olika mycket. Starka syror kan spädas ut, då blir de svagare. 

 Starka syror (s. 66): Vad har de starka syrorna saltsyra (HCl), salpetersyra (HNO3) och svavelsyra (H2SO4) gemensamt? (ledtråd: titta på bilderna och de kemiska beteckningarna)
De har alla väte (H) 

 SIV-regeln (s. 67): Vad betyder SIV-regeln?
Häll Syra I Vatten 

 Svaga syror (s. 67): Vad tror du gör att svaga syror är mindre frätande än de starka syrorna? (ledtråd: vad har alla syror gemensamt?)
De släpper inte loss lika många vätejoner, då blir koncentrationen av vätejoner lägre 

 Baser är inte så vanliga (s. 68): På vilket sätt är baser syrors motsatser? (titta på bilderna, tänk på vatten och jämför med vad alla syror har gemensamt)
De ligger på motsatt sida längs pH-skalan. Väte (H) från syra + hydroxid (OH) från bas bildar vatten H2O. 

 Starka baser (s. 68): Vad har de starka baserna gemensamt?
OH-jonen (hydroxid) 

Svaga baser (s. 69): Vilken egenskap har de svaga baserna ammoniak och natriumkarbonat som gör att de ofta används i rengöringsmedel och tvättmedel?
Baser löser fett 

 Försurning (s. 69): Kalk, CaCO3, är basiskt. Jordar som innehåller kalk påverkas inte så mycket av surt regn. Varför inte?
Kalk är basisk och det som är basiskt motverkar syror så det håller sig på ett högre pH-värde än vad en neutral jord hade gjort.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar