fredag 26 februari 2016

Bedömning lego

Klicka här för att se bedömningen för legobygget

Uppföljning av konstruktionerna:
- Vad var problemet?
- Hur löser min konstruktion problemet?
- Vilka delar löser problemet? (vilka mekanismer)
- Hur gick jag tillväga för att lösa problemet? (gjorde jag olika lösningar, förbättringar, utprövningar)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar