onsdag 11 mars 2015

Checkfrågor om kärnfysik för den som vill

Begrepp:
Hur hänger dessa begrepp samman: neutron, proton, elektron, atomkärna
Hur hänger dessa begrepp samman: masstal, atomnummer, atomkärna, elektron
Hur hänger dessa begrepp samman: atom, jon, isotop, neutron
Hur hänger dessa begrepp samman: våglängd och energinivå hos strålning
Hur hänger dessa begrepp samman: joniserande strålning, alfastrålning, betastrålning, gammastrålning
Hur hänger dessa begrepp samman: halveringstid, isotop, atom, neutron
Hur hänger dessa begrepp samman: fission, atom, fusion, atomkärna
Kan du förklara hur någon av dessa fungerar: PET-scanning, gammakamera, röntgen, kol-14, kärnkraft, atombomb, glasfiberkabel

Lite blandade frågor:
- Varför är det farligt att vistas utan skyddskläder inuti en kärnreaktor?
- Varför är viss sorts elektromagnetisk strålning farligare (som gammastrålning) än annan (som synligt ljus)?
- Var i periodiska systemet hittar du ett grundämne med 6 protoner? (http://www.rsc.org/periodic-table)
- Hur har vi människor idag påverkats av att USA släppte två atombomber över Japan i slutet av andra världskriget?
- En litiumatom har två elektronskal. I det innersta är det två elektroner och i det yttersta är det en elektron men det finns plats där för åtta stycken elektroner. Alla atomer strävar efter att ha ett fullt yttersta skal. Hur uppnås det enklast för litium?
- En fluoratom har två elektronskal. I det innersta är det två elektroner och i det yttersta är det sju elektroner men det finns plats där för åtta stycken elektroner. Alla atomer strävar efter att ha ett fullt yttersta skal. Hur uppnås det enklast för fluor?
- Hör energi och massa ihop på något sätt? Kan du ge exempel som stärker ditt resonemang?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar