måndag 9 mars 2015

Tisdag 10/3 Förberedelse inför Montessoridagen

Länk till utvärdering

Vi ska göra ett informationsblad till föräldrar inför Montessoridagen. Informationsbladet ska visa vad vi erbjuder under dagen, var aktiviteterna kommer ske, hålltider och annan viktig fakta.

Det första vi ska göra är att titta på några tekniker och diskutera några infogram med perspektiv för för- och nackdelar.

Sedan samlar ni tillsammans in den fakta som vi ska ta med i bladet. Ni behöver dela upp er så att ni snabbt tillsammans kan samla in det ni behöver veta om alla aktiviteter. Efteråt samlas vi i NO:n för att sammanställa på tavlan den information ni samlat in.

Nu är det läge att bestämma vilken sorts informationsblad du vill skapa. Ska det vara i A4-format eller vill du ge informationen till en smart telefon?

När vi gjort detta ska ni enskilt strukturera en skiss för ett informationsblad. Alla gör en enskild skiss. Titta gärna på exempel och tips på hur ett informationsblad kan läggas upp här:
Om färger
Exempel som visar några vanliga misstag samt länkar till fler tips

När du gjort din skiss går du vidare med att skapa ditt informationsblad. Du kan gå på besök en gång till de olika aktiviteterna för att ta bilder till inormationsbladet. Alla måste vara klara med sitt informationsblad kl. 13.30. Vi bestämmer sedan tillsammans vilket informationsblad som blir skolans officiella informationsblad som vi lägger ut till föräldrar.

Här är vår logotyp som du ska inkludera på något sätt i ditt informationsblad:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar